Tryskomyšky budí Mufa, ale tomu se nechce vstávat.

Studio Kamarád — Tryskomyšky budí Mufa, ale tomu se nechce vstávat.