Evoluce člověka

Tamtam — Evoluce člověka

Člověk se vyvinul z opice… Ale zas tak jednoduché to nebylo, trvalo to hooodně dlouho a cesta k současnému typu člověka byla plná rizik a komplikací. Proč jsme tady dnes právě my? Kdo byli naši předchůdci? To vše se dozvíte na této výstavě doprovozené projekcemi a ukázkami ze života našich předků.