Muzeum Středních Brd

Tamtam — Muzeum Středních Brd

V České republice nedávno přibyla nová chráněná krajinná oblast, a to v Brdech. Jsou to kopce a lesy, které spoustu let využívala armáda, lidé sem nesměli chodit a místní krajina je proto unikátně dochovaná. Která vzácná zvířata tady žijí a které rostliny zde můžete vidět, zjistíte v Muzeu Středních Brd. Dozvíte se nejen, čím je místní krajina geologicky zajímavá, jaká řemesla jsou ve zdejším kraji tradiční, ale i o působení vojáků v bývalém vojenském prostoru.