Barbarský štít – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

Tamtam — Barbarský štít – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

V dávných bitvách byl štít nesmírně důležitý, kdo z bojovníků se nemohl krýt za štítem, byl často ztracen. V tvořivé dílně si děti budou moci pod vedením lektora vyrobit barbarský štít a dozví se něco o epoše stěhování národů.