Fámula Jirku hostí čajem.

Studio Kamarád — Fámula Jirku hostí čajem.