Mufikanti Tomáš s Filipem chtějí jízdou na velbloudu potěšit potlučeného Mufa, píseň Na velbloudu.

Studio Kamarád — Mufikanti Tomáš s Filipem chtějí jízdou na velbloudu potěšit potlučeného Mufa, píseň Na velbloudu.