Jan Hus

Tamtam — Jan Hus

Jan Hus byl známý reformátor a kazatel, a protože letos uplynulo přesně 600 let od jeho upálení, tak výstava o jeho životě a díle nemůže být nikde jinde, než v Husitském muzeu v Táboře. V prostředí středověkých sklepení jsou připraveny dvě zážitkové místnosti, které hravou formou přiblíží život Jana Husa. A chybět nebudou ani stanoviště s různými úkoly!