Muf je rozčilený, že motýlka uvádí Studio kamarád.

Studio Kamarád — Muf je rozčilený, že motýlka uvádí Studio kamarád.