Moderátorku Fámulu obtěžuje Mufokomár.

Studio Kamarád — Moderátorku Fámulu obtěžuje Mufokomár.