Tryskomyšky s hlasy staví myší pomník.

Studio Kamarád — Tryskomyšky s hlasy staví myší pomník.