Muf vynalezl hlasotřas, který zaměňuje hlasy….

Studio Kamarád — Muf vynalezl hlasotřas, který zaměňuje hlasy….