Plavba lodí po Dunaji

Tamtam — Plavba lodí po Dunaji

Nastupte si na loď a poplujte s námi po Dunaji! Poplujeme kolem historické části Bratislavy, Bratislavského hradu, pod Nový mostem až ke slavné zřícenině Devín. Tento hrad z 12. století se tyčí nad soutokem řek Dunaj a Morava. Kromě samotné plavby si užijete také krátké zastavení na Devíně. Můžete objevit zajímavé archeologické nálezy ještě z dob Říše římské.