Na příkaz císaře – rytířský turnaj

Tamtam — Na příkaz císaře – rytířský turnaj

Slyšte, slyšte, bude se konat rytířský turnaj na středověkém panském sídle! Udatní rytíři bijící se za čest a slávu svou i svého krále a také ukázky života a etikety na dobovém hradě. Středověké šarvátky se neobejdou bez seker, palcátů ani mečů.