Fámula Tryský zvou děti na výstavu Večerníčku.

Studio Kamarád — Fámula Tryský zvou děti na výstavu Večerníčku.