Fámula vypráví Tryský pohádku, nyní usne Tryskomyš.

Studio Kamarád — Fámula vypráví Tryský pohádku, nyní usne Tryskomyš.