Hradní jarmark na Svojanově

Tamtam — Hradní jarmark na Svojanově

Zveme vás na hrad Svojanov, kde se dolní nádvoří promění v tržiště s ukázkami dobových řemesel a prodejem řemeslných výrobků, jako např. dřevěné tradiční hračky, formičky na cukroví, ručně dělaná mýdla, keramika ale i sladké trdelníky. Chybět nebudou ani kejklíři či historická hudba. Můžete se vydat i na prohlídku hradu. Jeden z prohlídkových okruhů vás zavede do středověkého sklepení s mučírnou a goticko-renesančního domu zbrojnošů s ukázkou života hradní posádky.