Pana Pipa si vylosovala Tryskýýý. Věnují se společně hudbě.

Studio Kamarád — Pana Pipa si vylosovala Tryskýýý. Věnují se společně hudbě.