Fámula a Hele si hrají na čekanou.

Studio Kamarád — Fámula a Hele si hrají na čekanou.