Velikonoční neděle

Tamtam — Velikonoční neděle

Rytíři a princezny, zveme vás i vaše rodiče na hrad Dívčí kámen. Na Velikonoční neděli si tady budete moci vyzkoušet lukostřelbu, zacházení s prakem a odvážnější i šerm na kladině. Pro splnění úkolů čeká a každého kousek hradního pokladu. Po celý den si budete moci na ohýnku opéci donesené buřtíky.