Tryskomyši zvou na Vydrýska.

Studio Kamarád — Tryskomyši zvou na Vydrýska.