Stroj času

Tamtam — Stroj času

Nastupte si do stroje času a nechte se přenést do historie Evropy dávné i nedávné. Kouzelný stroj, který najdete v Sladovně v Písku, vás přepraví do různých období, např. do pravěku, antického Říma, středověku či 19. a 20. století. Cestovat v čase můžete, jak se vám zlíbí, a hlavně, vždy se bezpečně vrátíte zpátky. Díky stroji času si vyzkoušíte život v dané době.