Tryskáček s chtějí zazpívat další sloku písničky pro Fámulu…

Studio Kamarád — Tryskáček s chtějí zazpívat další sloku písničky pro Fámulu…