Muf spí, nechce jít s Fámulou na koupák, jak včera slíbil. Fámula jej lstí , přes zmrzlinu, nakonec dostane.

Studio Kamarád — Muf spí, nechce jít s Fámulou na koupák, jak včera slíbil. Fámula jej lstí , přes zmrzlinu, nakonec dostane.