Muf jede na vláčku.

Studio Kamarád — Muf jede na vláčku.