Muf a Tryskomyši, báseň o Mufeu…

Studio Kamarád — Muf a Tryskomyši, báseň o Mufeu…