Tryskomyši na žebříku.

Studio Kamarád — Tryskomyši na žebříku.