Fámula čteKonráda Lorenze, přijde Hary a vytahuje se.

Studio Kamarád — Fámula čteKonráda Lorenze, přijde Hary a vytahuje se.