Tryskomyši na skejtu.

Studio Kamarád — Tryskomyši na skejtu.