Tryský sedí stále u tv přenosů z Olympiády, Tryskoš ji kárá.

Studio Kamarád — Tryský sedí stále u tv přenosů z Olympiády, Tryskoš ji kárá.