Tryskomyšky vstávají.

Studio Kamarád — Tryskomyšky vstávají.