Na stejnou otázku si samy Tryskomyši odpoví, že svátek si pěkně užijí legrací – jako když si hrají na televizi!

Studio Kamarád — Na stejnou otázku si samy Tryskomyši odpoví, že svátek si pěkně užijí legrací – jako když si hrají na televizi!