Klára s jůheláky se loučí a mávají.

Studio Kamarád — Klára s jůheláky se loučí a mávají.