Kronika Jů a Hele: Muf coby džin z lahve pomáhá princi Chunajsovi nalézt princeznu Busajnu.

Studio Kamarád — Kronika Jů a Hele: Muf coby džin z lahve pomáhá princi Chunajsovi nalézt princeznu Busajnu.