Za písničku: Sekernictví

Studio Kamarád — Za písničku: Sekernictví