2.díl Tryskomyšáckého sejryjálu začíná. A účinkují v něm i Jůheláci.

Studio Kamarád — 2.díl Tryskomyšáckého sejryjálu začíná. A účinkují v něm i Jůheláci.