Tryskomyši a Klára nás vezmou mezi kovboje na divoký západ, a to i s písničkou.

Studio Kamarád — Tryskomyši a Klára nás vezmou mezi kovboje na divoký západ, a to i s písničkou.