Tryskomyši proměněné Aprílkami v kočky.

Studio Kamarád — Tryskomyši proměněné Aprílkami v kočky.