Scénka – Holme a Watson s Mufem. Pak rozloučení Kláry a Tryskomyšky.

Studio Kamarád — Scénka – Holme a Watson s Mufem. Pak rozloučení Kláry a Tryskomyšky.