Tryskomyši se zahřívají veršováním a rýmováním.

Studio Kamarád — Tryskomyši se zahřívají veršováním a rýmováním.