Za písničku: Soustružené hračky

Studio Kamarád — Za písničku: Soustružené hračky