Kabaret z maringotky aneb Hurá do afriky.

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky aneb Hurá do afriky.