Pokračování rozhovoru Haryho se skupinou Jablkoň a další píseň.

Studio Kamarád — Pokračování rozhovoru Haryho se skupinou Jablkoň a další píseň.