Tryskomyši zapalují třetí svíčku na adventním věnci a zpívají koledu.

Studio Kamarád — Tryskomyši zapalují třetí svíčku na adventním věnci a zpívají koledu.