Muf nabízí pomoc čertovi.

Studio Kamarád — Muf nabízí pomoc čertovi.