Tryskomyši se jménem všech loučí s dětmi.

Studio Kamarád — Tryskomyši se jménem všech loučí s dětmi.