Tryskáček uzná, že kočičákování bylo pro dnešek už dost a že nejlepší je být sám sebou.

Studio Kamarád — Tryskáček uzná, že kočičákování bylo pro dnešek už dost a že nejlepší je být sám sebou.