Tryskáček a Muf hodí na Fámulu síť, Marek je napomene a Fámulu osvobodí.

Studio Kamarád — Tryskáček a Muf hodí na Fámulu síť, Marek je napomene a Fámulu osvobodí.