Vrabčák Lojza Kyjováci, to sú chlapci.

Studio Kamarád — Vrabčák Lojza Kyjováci, to sú chlapci.