Soutěž

Zprávičky — Soutěž

Další zájemci o zprávičková trička by si měli rychle vzpomenout, v kolika městech se konala Bambiriáda. — A) V deseti — B) V jednom — C) V sedmnácti — Odpověď ve tvaru ZP mezera A nebo B nebo C posílejte jako SMS na číslo 906 06 09.