Muf a Tryskáček prosí šamana, aby pozdravoval Macha a Šebestovou.

Studio Kamarád — Muf a Tryskáček prosí šamana, aby pozdravoval Macha a Šebestovou.